กำหนดการ

โครงการ M.D.C. Rally 2019

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562

ณ รายาบุรี รีสอร์ท อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

วันเสาร์ ที่ 6 ก.ค. 2562
07.00 น. ลงทะเบียน
07.30 น. ฟังคำแนะนำ กฎกติกาการแข่งขัน
08.00 น.

พิธีเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร. อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ

08.45 น. เริ่มปล่อยรถ ณ หอนาฬิกา มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ทำกิจกรรมหา RC ระหว่างเดินทาง)
13.00 น. เดินทางไป รายาบุรี รีสอร์ท อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทางแวะทำกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง อ. กำแพนแสน จ. นครปฐม (ขอความอนุเคราะห์ท่านนำข้าวสารหรืออาหารแห้งมาร่วมบริจาคให้กับทางโรงเรียน เพื่อรับคะแนนพิเศษ)
15.00 น. กิจกรรมหา RC ณ รายาบุรี รีสอร์ท
16.30 น. เข้าที่พัก ณ รายาบุรี รีสอร์ท
18.30 น. งานเลี้ยงรับรองและมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆอีกมากมาย
วันอาทิตย์ ที่ 7 ก.ค. 2562
07.00 - 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า /พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอาท์ (check out) และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ค่าสมัคร
ประเภทบัตรราคา (บาท)ประเภทห้องพักจำนวนภาพที่พัก
บัตรทั่วไป (A)3,000 Raya Hillside 2 ท่าน/คืน
บัตรทั่วไป (B)3,500 Raya Island แพน้ำ 2 ท่าน/คืน
บัตร VIP10,000 Raya Island Suite 2 ท่าน/คืน
รางวัล
ถ้วยรางวัลประเภททั่วไป
 • รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • รางวัลชมเชย
 • ถ้วยรางวัลประเภทVIP
 • รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • รางวัลเนวิเกเตอร์
 • รางวัลชนะเลิศ
 • การชำระเงินค่าสมัคร
 • เงินสด
 • โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 404-052839-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน (โครงการหารายได้) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พระประโทน (นครปฐม)
 • *ส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ mdcrally@gmail.com , Fax : 034-274503, 034-274500 หรือ Line ID:0959469315*

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  โทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 2234,2245
  โทรสาร 034-374-503,034-274-500
  เว็บไซต์ http://www.christian.ac.th
  หรือ
  089-7984405 อาจารย์กันต์ อิสมันยี
  095-9469315 อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์

  สมัครเข้าร่วมแข่งขัน »